Sık Sorulan Sorular

Yiyeceklerin depolama ömrünü uzatmak, gıda imalatında proses sıcaklığını düşürmek amacıyla kurulan, duvarları ve çatısı genellikle sac arası poliüretan köpük dolgulu panellerden oluşan depolardır. 

Yaş meyve ve sebzelerin depolanması için kurulacak soğuk hava depolarının optimum muhafaza koşullarını sağlayacak şekilde projelendirilip kurulması gereklidir.

Muhafazada en önemli faktör ısıdır.

Yaş sebzeler dondurulduğu zaman hücre zarları çatladığından doğal ortamlara getirildiğinde normal özellikleri kaybolmaktadır.

Bu nedenle yaş meyve ve sebzelerin donma derecelerinin üzerinde muhafaza edilmesi gerekir. Bu sıcaklık dereceleri 1 °C ile 15°C arasında değişir.

Meyve ve sebzelerin yapısında % 80 den fazla su bulunmaktadır. Ürünlerin su kaybı olmaması için nem oranının bu düzeylerin üzerinde olması gerekir.

İşletmenin kurulduğu yerin üretim ve tüketim alanlarına uzaklığı,

Alt yapı tesislerinin varlığı

Depo binalarının kurulduğu yerin jeolojik ve yüzeysel durumu

Binaların konumu

İnşaat tekniği

İzolasyon

Soğuk hava deposunun büyüklüğü

İşletmenin iç yapısıyla ilgili olarak;

A-Soğutma makinaları bölümüyle soğuk odaların yerleşim durumu

B-Koridorların genişliği, ürün, taşınmasına ve boşaltılmasına uygunluğu

C-Depoların tek veya çok katlı oluşu

Ürün taşımada yararlanılan makina ve teçhizatın varlığı

Soğutma makinaları ve diğer ekipmanların sayısı ile kapasitesi ve yeterliği

Soğutma sisteminin özelliği

Motor sıkıştırdığı gazı basınç hattından basar ve likit gazı kondensere aktarır. Kondenserde oda sıcaklığına gelen gaz evapotöre gönderilir ve genleşmenin etkisiyle ortamı soğutur. Evapatörün içindeki fan ile sağukluk homojen biçimde odaya dağıtılır. Genleşen gaz motoru gelir ve gaz yolunu tamamlar. Bu işlemin sürekliliği ile soğutma sağlanır.

Panel eleman ise iki  sac arasında sıkıştırılmış poliüretan petrol ürünün yalıtım için üretilmiş halidir.

Panelin devredeki görevi evapatörde oluşan soğukluğun  oda dışına çıkmasını engellemektir.

Soğuk hava deposu fiyatları metrekare oranında ve kullanıma göre değişim göstermektedir Sebze ve meyve sektöründeki üretim artışı soğuk hava deposu talebini arttırdı. Bu alana yatırımın karlılığı olduğu ilgili firmalar tarafından belirtiliyor. İhtiyaca göre ya da içerisine koyulacak ürünün tonajına göre fiyatlar değişkenlik gösteriyor istenilen talep ve soğutma sisteminin teknolojisine göre fiyatlar değişkenlik gösteriyor.

Soğuk odalara ürünler, gıdalar yerleştirilirken içeride dolaşacak olan havanın rahat bir şekilde engellenmeden odayı kapsaması gerekmektedir. Buna göre istifleme yapılmalıdır. Bu sayede soğuk hava odaya kolayca yayılacak ve etkisini hızlı gösterecektir.

Gıda sektöründe

Et tesislerinde

Kimya endüstrisinde

İlaç endüstrisinde Laboratuarlarda kullanılmaktadır.

Meyve ve Sebzeler, hasatlarından sonra da yaşamlarını sürdürürler, solunumları devam eder. Bunun sonucunda niteliklerini kaybederek bozulurlar. Bu bozulmayı önlemek ve kaliteyi korumak için her ürüne özgü soğuk hava depo koşullarında belli bir süre korunabilmeleri mümkündür. Ancak istenilen düzeyde bir sonuç almak için mutlaka göz önünde bulundurulması gereken bazı faktörleri şu şekilde sıralayabiliriz.

        1- Ürün cins ve nitelikleri soğukta depolamaya uygun olmalı.

        2- Amaca uygun hasat ve taşıma yapılmalı.

        3- Ön soğutma yeri ve yöntemi tespit edilmeli.

        4- Soğuk hava deposunda depolama uygun koşullarda olmalı.

(sıcaklık, nem, hava hızı, homojen dağılım, istifleme şekli)

Soğuk oda cihazlarının çalışma süresi, oda sıcaklığı, evaporasyon sıcaklığı ve günlük de frost süresine bağlıdır. Soğuk oda cihazlarının günlük toplam çalışma süreleri muhafaza edilecek ürünün cinsine bağlı olarak 16 ile 18 saat olarak alınabilir.

Serin muhafaza(+5/+15oC)

Bazı özel gıda maddelerinin (yeşilbiber, domates, muz vb,) muhafazası ile gıda işleme alanlarının sıcaklık aralığıdır.

Soğuk muhafaza (-5/+5°C)

Taze muhafaza edilen gıda ürünlerinin Çoğu bu sıcaklık aralığında muhafaza edilir.

Donmuş muhafaza (-15/-25°C)

Tüm dondurulmuş gıdaların muhafazası bu sıcaklık aralığında yapılır. Donmuş muhafaza daha önce yoklanarak merkez sıcaklığı -18 °C'ye düşürülmüş ürünlerin sıcaklıklarının muhafaza edilmesidir.

Şoklama (-30-45 °C)

Şoklama bir muhafaza tipi olmamakla beraber genelde yapılan halalar nedeni ile tanımlanmasında fayda vardır Şoklama taze ürünleri merkez sıcaklıklarının 4-7 saat gibi kısa bir sürede -18 oC'ye düşürülmesi işlemidir.Soğuk veya donmuş soğuk deponun boyutlandırılması depolanacak ürünün miktarına, türüne ve ambalaj durumuna bağlıdır. Ayrıca önceden bilinen veya belirlenen depo yüksekliği de boyutlandırmıada etkilidir.


Web Tasarım